Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Kontakt: iodo@20wszur.pl