Konkursy / zapytania ofertowe

 • Konkurs na Pielęgniarkę Oddziałową w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnym SPZOZ w Krynicy - Zdroju

  2019-03-13

  Ogłoszenie o konkursie Dyrekcja 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego SPZOZ w Krynicy - Zdroju w porozumieniu z Nowosądecką Okręgowa Radą Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu ogłasza konkurs na Pielęgniarkę Oddziałową w 20 Wojs...

  nowy czytaj więcej
 • Najem kawiarnia

  2018-10-10

  Dyrektor 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego
  SP ZOZ w Krynicy-Zdroju
  o g ł a s z a
  przetarg ustny nieograniczony
  na oddanie w najem n/w składników majątkowych: lokal użytkowy, położony na parterze budynku. Przeznaczenie: działalność go...

  nowy czytaj więcej
 • Najem zakład fryzjerski

  2018-07-16

  Dyrektor 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego
  SP ZOZ w Krynicy-Zdroju
  o g ł a s z a
  przetarg ustny nieograniczony
  na oddanie w najem n/w składników majątkowych: lokal użytkowy, położony na parterze budynku. Przeznaczenie: działalność us...

  nowy czytaj więcej
 • Najem kiosk

  2018-07-16

  Dyrektor 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego
  SP ZOZ w Krynicy-Zdroju
  o g ł a s z a
  przetarg ustny nieograniczony
  na oddanie w najem n/w składników majątkowych: lokal użytkowy, położony na parterze budynku. Przeznaczenie: działalność us...

  nowy czytaj więcej