Kierownictwo

 • Dyrektor Szpitala
  mgr Ewa Korpanty
  tel. 18 414 62 50
 • Zastępca Dyrektora ds Ekonomiczo-Finansowych Główny Księgowy
  mgr Zofia KIEBLESZ
  tel. 18 414 64 44
 • Koordynator działalności medycznej
  dr n.med. Marek MLECZKO
  tel. 18 414 65 33
 • Przełożona pielęgniarek
  mgr Grażyna KRYSA
  tel. 18 414 66 40
 • Kierownik Działu Infrastruktury
  Krzysztof KRAWCZYK
  tel. 18 414 67 02