Kierownictwo

Dyrektor Szpitala
mgr Ewa Korpanty
tel. 18 414 62 50


Zastępca Dyrektora ds.Lecznictwa
lek.med. Tomasz MALINA
tel. 18 414 65 33


Przełożona pielęgniarek
mgr Grażyna KRYSA
tel. 18 414 66 40